Team

In de Damiaanschool wordt met een multidisciplinair team gewerkt. De zorg voor onze leerlingen is dus erg breed en wordt gedragen door een grote groep mensen. We werken hiervoor graag nauw samen met de thuis– en leefsituatie van de leerling.

Klasleerkrachten

De klasleerkrachten geven les met hart en ziel en trachten aan elke leerling datgene aan te bieden wat ze nodig hebben. Ze zijn het eerste contactpunt voor zowel de ouders als de leerlingen.

Ambulante leerkracht

De ambulante leerkracht geeft, in samenspraak met de klasleerkracht, wekelijks enkele vakken aan je kind. Tijdens deze momenten is de klasleerkracht niet aanwezig in de klas.

Co-teacher

Een co-teacher ondersteunt de klasleerkracht en/of de ambulante leerkracht zowel binnen als buiten de klas van je kind. Een co-teacher kan de klas ontdubbelen, waardoor er meer ruimte is voor differentiëring in de klas.

LO-leerkracht

De LO leerkracht zorgt voor de lessen turnen en geeft zwemles. De kinderen van de klassen gaan elke week turnen en zwemmen.

BLIO-leerkracht

Een bijzondere leerkracht individueel onderwijs (BLIO) is vaak gespecialiseerd in een bepaald onderwijsonderdeel, taal of rekenen. Een BLIO begeleidt kinderen individueel of in groep. Het gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben voor taal en/of rekenen, alsook kinderen die leren gebruik maken van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de computer, voorleessoftware, …

Kinderverzorgster

De kinderverzorgster staat klaar voor de dagelijkse verzorging van de leerlingen en helpt o.a. bij toiletbezoek, tanden poetsen, zindelijkheidstraining,…

Ergotherapeut

De ergotherapeut begeleidt in de kleuterwerking kinderen bij zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren. Dit gebeurt zowel in de vorm van individuele therapie als groepstherapie, zowel binnen als buiten de klasomgeving.

Kinesitherapeut

De kinesitherapeut geeft individuele therapie, groepstherapie, en werkt ondersteunend in de klas. De kinesitherapeut werkt aan lichaamsschema, lateraliteit, ruimtelijk inzicht, fijne en grote motoriek. De psychomotorische ontwikkeling van het kind staat centraal, daar het de basis vormt voor de schoolse vaardigheden.

Logopedist

Aan elke klas is een logopedist verbonden. Ze werken zowel in groepsverband als individueel of ondersteunend in de klas. Bij de start van het schooljaar wordt nagegaan welke de noden van de klas en de individuele leerlingen zijn. De logopedist ondersteunt op vlak van leren lezen, schrijven en communicatie, maar kan eveneens rond woordenschat werken met kinderen of een klasgroep.

Orthopedagoog/psycholoog

De orthopedagogen zijn een aanspreekpunt op de school voor ouders en externe hulpverlening. Ze staan in voor de opvolging van de totale ontwikkeling van de leerlingen. De orthopedagoge van de klas bewaakt op een zorgzame manier de rode draad tussen iedereen die betrokken is bij de zorg van de leerling en overlegt meermaals per jaar met dit team.

Directie

De directie staat altijd klaar om dit alles in goede banen te leiden.

Reacties zijn gesloten.