Busreglement

Busvervoer :

Het busvervoer voor onze leerlingen is gratis binnen de toegelaten zone. Per leerling dient de school toestemming te vragen aan de dienst leerlingenvervoer van het departement onderwijs. Deze dienst bepaalt of een leerling gerechtigd is om de bus te gebruiken.  
Een tweede op- of afstapplaats is mogelijk. 
Leerlingen mogen niet op een andere plaats op- of afstappen, ook niet om bij een vriendje te gaan spelen of om naar een verjaardagsfeestje te gaan.
We trachten het busvervoer zo goed als mogelijk te organiseren. Door de toegenomen verkeersdrukte is dat niet altijd eenvoudig.
Bij het begin van het schooljaar proberen we het juiste uur van opstappen te vermelden. De eerste dagen vragen we om wat geduld, tot de busritten vlot zijn ingereden. We vragen ook dat uw kind buiten klaar staat, aan de kant van de weg waar het de bus opstapt.
Voor problemen of onvoorziene omstandigheden excuseren we ons, maar vragen we ook begrip. Indien er problemen zijn, nemen de ouders best onmiddellijk contact op met de verantwoordelijke van het leerlingenvervoer.
Voor het busreglement verwijzen we verder naar het schoolreglement (deel 2, pagina 33).

Ouders, die hun kind zelf brengen en/of komen halen zorgen ervoor dat hun kind tijdig aanwezig is en dat men het tijdig komt afhalen (zie openingsuren van de school). Indien uw kind eens niet met de bus mee moet, dient u dit telkens in het agenda te noteren. 

Fietsen :

De fietsen worden geplaatst in de fietsenstalling. Als de school uit is vertrekken de fietsers eerst, nog voor het vertrek van de bussen.

Reacties zijn gesloten.