Dommelwerking

Wat?

Dommel is een hond uit een stripreeks. Het is een rustige, gezellige, lieve hond die al eens graag lekker wegdommelt…

De naam van onze time-outwerking is op deze stripfiguur gebaseerd. De dommelwerking staat voor een plek waar kinderen terecht kunnen wanneer ze het in de klas of op de speelplaats met momenten lastig hebben.

Opvang van kinderen binnen deze werking gebeurt van curatief over preventief tot proactief. Dit heeft een woordje uitleg nodig.

Curatief

Wanneer een kind het ‘plots’ lastig heeft (omwille van angst, verdriet, boosheid, woede, onmacht…) kan hij in de Dommel terecht onder begeleiding van één van de begeleiders. Het kind krijgt de ruimte en de tijd om terug tot zichzelf te komen.

Preventief

Voor sommige leerlingen zijn de aanpassingen binnen de klas onvoldoende om een ganse schoolweek binnen de klasgroep te kunnen functioneren. Er kan sprake zijn van overprikkeling, stressopbouw… Om preventief te werk te gaan en angsten, verdriet, boosheid, frustratie of onmacht te voorkomen kunnen kinderen op vaste momenten in de schoolweek binnen de Dommelwerking eentjes tot zichzelf komen. Dit heeft als doel de basisrust voor deze leerling te bewaren.

Proactief

De begeleiders van de Dommelwerking kunnen tijdens individuele gesprekken met een leerling aan de slag gaan om zichzelf en zijn moeilijkheden en mogelijkheden beter te leren kennen en in te zetten. Er wordt met de leerling pro-actief gewerkt en nagedacht wat de leerling nodig heeft, waar zijn sterktes liggen om moeilijke, lastige dingen aan te pakken en hierin te groeien.

Wie? Het Dommelteam

Juf Karlien: leerkracht/directie

Juf Ellen: ergotherapeute

Meester Jarno: ergotherapeut

Juf Liesbet: logopediste/directie

juf Leen: leerkracht

Waar?

We beschikken over verschillende ruimtes waarin een leerling kan opgevangen worden:

De Groene Dommel waar de leerkracht met permanentie de leerling ontvangt en samen rust zoekt

De Blauwe Dommel waar in alle rust individueel gewerkt kan worden

De Gele Dommel voor kinderen die zich even rustig willen afzonderen en ontprikkelen

Het Dommelhuisje voor kinderen die even willen rusten in een afgeschermd huisje met matras, knuffels en dekentje

De Afkoelhoek waar een leerling bij agressie of boosheid terecht kan. Dit is een prikkelarme ruimte waar de leerling even in isolatie rust kan vinden. Het is een ruimte die met zachte materialen is afgewerkt en waar de leerling in alle veiligheid kan bekomen van een moment van controleverlies of agressie.

Aanvankelijk werd deze plek enkel gebruikt in crisissituaties. Meer en meer wordt deze ruimte ook preventief ingezet als zeer prikkelvrije ruimte waar kinderen hun boosheid, verdriet of frustratie op een veilige manier kunnen ontladen ter preventie van controleverlies. De deur blijft hierbij open en het kind kan zijn woede/frustraties/onmacht kwijt. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van pittenzakjes om te gooien.

De Dommeltuin is de buitenruimte waar kinderen in de buitenlucht ver van alle drukte en prikkels kunnen ontspannen.

Speciale activiteiten:

We voorzien ook een dommelwerking tijdens speciale activiteiten (eucharistieviering, sportdag, Sint, carnaval,…). Deze werking is tweeledig:

In de Dommelklas worden alternatieve, rustige activiteiten voorzien.

In de Dommelrij kunnen kinderen deelnemen aan de activiteit met de nodige aanpassingen en de mogelijkheid om weg te kunnen als het te moeilijk wordt.

Bij deze speciale activiteiten kunnen kinderen op voorhand aangemeld worden, maar er kan ook steeds aangesloten worden tijdens de dag zelf.

Reacties zijn gesloten.