Dommelwerking

Wat?

Dommel is een hond uit een stripreeks. Het is een rustige, gezellige, lieve hond die al eens graag lekker wegdommelt…

De naam van onze time-outwerking is op deze stripfiguur gebaseerd. De dommelwerking staat voor een plek waar kinderen terecht kunnen wanneer ze het in de klas of op de speelplaats met momenten lastig hebben.

Opvang van kinderen binnen deze werking gebeurt van curatief over preventief tot proactief. Dit heeft een woordje uitleg nodig.

Curatief

Wanneer een kind het ‘plots’ lastig heeft (omwille van angst, verdriet, boosheid, woede, onmacht…) kan hij in de Dommel terecht onder begeleiding van één van de begeleiders. Het kind krijgt de ruimte en de tijd om terug tot zichzelf te komen.

Preventief

Voor sommige leerlingen zijn de aanpassingen binnen de klas onvoldoende om een ganse schoolweek binnen de klasgroep te kunnen functioneren. Er kan sprake zijn van overprikkeling, stressopbouw… Om preventief te werk te gaan en angsten, verdriet, boosheid, frustratie of onmacht te voorkomen kunnen kinderen op vaste momenten in de schoolweek binnen de Dommelwerking eentjes tot zichzelf komen. Dit heeft als doel de basisrust voor deze leerling te bewaren.

Proactief

De begeleiders van de Dommelwerking kunnen tijdens individuele gesprekken met een leerling aan de slag gaan om zichzelf en zijn moeilijkheden en mogelijkheden beter te leren kennen en in te zetten. Er wordt met de leerling pro-actief gewerkt en nagedacht wat de leerling nodig heeft, waar zijn sterktes liggen om moeilijke, lastige dingen aan te pakken en hierin te groeien.

Wie? Het Dommelteam

Juf Charlotte: orthopedagoge

juf Ellen: ergotherapeute

meester Bart: kinesitherapeut

juf Liesbet: logopediste

meester Wim: leerkracht

Waar?

We beschikken over verschillende ruimtes waarin een leerling kan opgevangen worden:

De Dommelklas

De blokhut

 De Dommel

 Het Dommelhuisje

De Halte : Ook bij agressie of boosheid kan de leerling bij ons terecht. In uitzonderlijke gevallen (bijv. bij extreme agressie, wanneer de leerling een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving) kan de leerling ter bescherming ook naar de Halte gaan of gebracht worden. Dit is een prikkelarme ruimte waar de leerling rust kan vinden. In geval van een crisis in de klas kan je de Dommel telefonisch bereiken via het secretariaat.

Aanvankelijk werd de Halte enkel gebruikt in crisissituaties, door de meer preventieve aanpak zien we dat de halte vaker gebruikt wordt als afkoelhoek. De deur blijft hierbij vaker open en het kind kan zijn woede/frustraties kwijt. Er wordt hierbij ook vaker gebruik gemaakt van pittenzakjes om te gooien. Het grote voordeel van deze ruimte is dat het er prikkelarm is. Hierdoor kan het kind sneller weer tot rust komen.

De Dommeltuin

Speciale activiteiten:

We voorzien ook een dommelwerking tijdens speciale activiteiten (eucharistieviering, sportdag, Sint, carnaval,…). Deze werking is tweeledig:

In de Dommelklas worden alternatieve, rustige activiteiten voorzien.

In de Dommelrij kunnen kinderen deelnemen aan de activiteit met de nodige aanpassingen en de mogelijkheid om weg te kunnen als het te moeilijk wordt.

Bij deze speciale activiteiten kunnen kinderen op voorhand aangemeld worden, maar er kan ook steeds aangesloten worden tijdens de dag zelf.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.