Uren

Op maandag, dinsdag en donderdag begint de school om 9u00 en eindigt ze om 15u50.
Op woensdag begint de school om 9u00 en eindigt ze om 11u45.
Op vrijdag begint de school om 9u00 en eindigt ze om 14u50.

Opvang :

De school is open vanaf 8.30u tot 16u ´s avonds.
Van 8.30u tot 16u is er dus toezicht door één van de leerkrachten. (Vrijdag tot 15.15u)
De gemeente Tremelo organiseert een buitenschoolse opvang onder de naam “Pimpernel”. Hier kunnen ook de kinderen van onze school terecht.  Pimpernel is open van 7u ´s morgens tot 19u ´s avonds.
Men vraagt €0,80 per begonnen half uur. Inlichtingen hieromtrent kan u in de school bekomen.

Pimpernel Baal Baalsebaan 233B 3128 Baal Tel.016/52 54 81 82

Aanwezigheid in de school :

De leerlingen zijn voor de aanvang van de lessen in de school aanwezig. Zij blijven in de school aanwezig tijdens alle verplichte lessen en alle verplichte activiteiten.

Bij laattijdige aankomst voor leerlingen die op eigen kracht naar school komen, ga je naar het secretariaat om een stempel ´te laat´ te halen. Deze nota wordt door de ouders getekend.

Afwezigheid in de school :

Afwezigheden zijn gewettigd in volgende gevallen :

* medische of gerechtelijke redenen.
* huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad
* overlijden van een bloed- of aanverwant tot de 2de graad

Wanneer een kind afwezig zal zijn in de twee laatste gevallen, dient u dit op voorhand aan de directie aan te vragen.

Reacties zijn gesloten.