CLB

Wij werken samen met het vrij CLB Brabant-Oost.

Zij hebben een eigen website: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-brabant-oost/vestiging-keerbergen

Contactgegevens:

Algemeen nummer CLB: 015/50 93 20

Leen Herrebout: leen.herrebout@vrijclbbrabantoost.be

Liesbeth Verhaeghen: liesbeth.verhaeghen@vrijclbbrabantoost.be

Sociaal verpleegkundige: Myriam Deckers: myriam.deckers@vrijclbbrabantoost.be

Schoolarts: Dr. Ann Briers: ann.briers@vrijclbbrabantoost.be

Reacties zijn gesloten.