Oudercomité

Mogen wij ons even voorstellen?

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die vrijwillig hulp bieden aan de school en haar leerlingen. Onze basisdoelstelling is “het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school”, we willen als brug fungeren tussen “thuis en school”.

Onze kerntaken zijn:

 • informeren en communiceren over het schoolgebeuren en eigen werking, met de ouders
 • ontmoetingsactiviteiten organiseren zodat ouders elkaar en de school beter leren kennen
 • de school ondersteunen, zowel financieel, als door een handje toe te steken (opendeurdag, eetdagen e.d.), in overleg met het schoolteam
 • inspraak van ouders in het schoolbeleid in goede banen leiden, o.a. door de schoolraad te adviseren

Realisaties dit schooljaar:

Helpende handen:

 • bij de jaarlijkse wafelverkoop
 • als verwelkoming bij thuiskomst van onze sneeuwklassers
 • door een after-work party te organiseren
 • om cakejes te bakken voor onze kinderen na de carnavalsstoet
 • bij de spaghettidagen in het najaar 
 • om de dorstigen van drank te voorzien tijdens de opendeurdag

 

Financiële steun: komt hoofdzakelijk uit onze jaarlijkse wafelverkoop.  De gemaakte winst komt volledig ten goede van de leerlingen:

 • Wij trakteerden onze leerkrachten op de “dag van de leerkracht” met taarten
 • Met pasen leverden we een lading chocolade paaseieren af bij de paashaas

Mogelijke verlanglijstjes van de leerkrachten :

 • Lego, Knex, Clics, stempels, boeken, didactisch materiaal voor verkeersopvoeding, puzzels, reken- en taalspelletjes, … (verdeeld over alle klassen)
 • Kinderen met Developmental Coördination Disorder (boek voor het Kiné-team)
 • metalinguïstisch trainingsprogramma (voor de logo’s)
 • badmintonrackets, shuttles, hoepelblokken, multiballen, honkpaal en koorden (voor onze turnjuffen)…

Oproep naar helpende ouders:

Alle ouders krijgen in september (via de boekentas van de leerling) een uitnodiging voor een vergadering. Elke ouder, die minstens 1 kind ingeschreven heeft op de school, kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Wij vergaderen 5 maal per schooljaar met de leden, leerkrachten en directie en zoeken naar zinvolle projecten die we allen samen trachten te realiseren. Wij verwelkomen graag alle ouders die zich belangeloos willen inzetten om er voor onze kinderen een keitof schooljaar van te maken. Hartelijk Welkom!

Extra informatie kan je krijgen door te mailen naar oudercomite@damiaanschool.be.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.