Logo

De logopedisten helpen de leerlingen bij het verbeteren van de communicatie.

We werken aan :

  • articulatie
  • problemen en stoornissen in de mondelinge taal
  • lees- en spellingsproblemen

We werken ondersteunend in de klas of in een klein groepje aan :

  • auditieve training
  • aanvankelijk lezen
  • woordenschat-, taaldenk- en taalbegripsoefeningen, aansluitend bij de WO-thema’s
  • hulp bij begrijpend lezen en taalbeschouwing

Reacties zijn gesloten.