Inschrijving type 9

We vermoeden een capaciteitsprobleem. Dit wil zeggen dat de vraag naar een plaats binnen onze type 9-werking groter zal zijn dan het aantal vrije plaatsen. Daarom blijven we genoodzaakt om voor type 9 te werken met een inschrijvingsdag op de school zelf. Hierbij bepaalt de volgorde waarin de kandidaten zich aanbieden de toewijzing van de plaatsen.
De exacte datum waarop deze inschrijvingsdag zal plaatsvinden is afhankelijk van de coronamaatregelen van de overheid. Deze datum wordt zo snel als mogelijk bepaald en zal zichtbaar zijn op de website na 19 april.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.